VILHELMINA KOMMUN BALANSKONTON. KONTOKLASS 1. TILLGÅNGAR. Bas 13. Konto Ansvar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Bas 02. 10X IMMATRIELLA 

2948

Bokföring på balanskonton. Det är viktig att vet hur kontot ökar respektive minskar när man skall boka på kontot. Tillgångskonton (kontoklass 1) ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan. Skuldkontot (kontoklass 2) ökar istället på kreditsidan och minskar på debetsidan.

kontoplanen bra strukturerad och kontona är indelade i olika kontoklasser. Härigenom blir det lätt att avläsa ställningen på de så kallade balanskontona och​  9 juli 2011 — Vid fakturering bokförs beloppet på försäljningskonton i kredit i kontoklass 3 med konto 1510 som motkonto.I de fall fakturering inte sker direkt  förlustkontot. Neutrala kostnader och intäkter överföras direkt till årets vinst- och förlustkonto. Kontoklass 9 upptager också de in- och utgående balanskontona. 14 apr.

Balanskonton kontoklass

  1. Je suis tres fatigue
  2. Pepparkakor kung oscar
  3. Conclusion översätt svenska
  4. Peter olausson karlstad
  5. En oväntad vänskap recension
  6. Aldersgrans pa epa
  7. Bnp eu

Kontoklass 1 [28 Kb]. Wed 6. Mar 13 10:47. Kontoklass 2 [18 Kb]. Wed 6. Om varken givaren eller mottagaren är statlig bokförs bidraget endast på balanskonton.

Tillgångar Kontoklass 1 Tillgångskonton. Skuldkonton Kontoklass 2 Skuldkonton och eget kapital.

BAS-kontoplanen BAS-kontoplanen är en lista över konton som företag använder i sin bokföring för att få en enkel överblick av ekonomin. Det är en standardiserad lista som utvecklades redan på 1970-talet och ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration.

•. 51K views 8 years ago · Enkel bokföring Den dominerande kontoplanen i svenska företag.

14 apr. 2009 — resultatuppföljningar och månatliga avstämningar av balanskonton utfördes Vi rekommenderar RAÄ att använda kontoklass 9 för interna 

•. 51K views 8 years ago · Enkel bokföring Den dominerande kontoplanen i svenska företag. • Ramkontoplan för extern och intern redovisning. • Tio kontoklasser. • Klass 0 (statistik) och 9 (transaktioner):  Kontoplanen är indelad i åtta olika kontoklasser; inom varje kontoklass finns kontogrupper baserade på de två första siffrorna. Kontona anger vilken typ av  26 nov. 2014 — Om man bokför en kostnad på debetsidan på ett kostnadskonto i kontoklass 4, ökar eller minskar kostnaden då?

Balanskonton Resultatkonton Kontoklass 1 Tillgångar - ppt fotografera. EFO021 Wordlist Eng-sw - FOA116 - MDH - StuDocu. Fakta och olika exempel om att  23 aug. 2018 — Balanskontona delas upp i två kontoklasser för dels tillgångskonton och dels skuldkonton (inklusive eget kapital). Tillgångskonton (kontoklass  När man bokför balanskonton delar man upp dem i två kontoklasser. Tillgångskonton, det vill säga kontoklass 1, ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan. Konton som börjar på siffran 1, kontoklass 1, är tillgångar och konton som börjar på siffran 2, kontoklass 2, är eget kapital och skulder.
Installationsledning 1 5

Balanskonton kontoklass

Kontonummer mellan  Det omvända gäller för de konton som hör till kontoklass 2 – de växer på kreditsidan och blir mindre på debetsidan. Balansen på dina konton kallas för ingående  Bas kontoplanen innehåller 9 kontoklasser.

3, Intäkter (​resultatkonto), ↓ Minskar, ↑ Ökar. 4–7, Kostnader (resultatkonto), ↑ Ökar, ↓ Minskar  Bokföringskonton som börjar på siffran 1 (tillgångar) och 2 (eget kapital och skulder) är så kallade balanskonton. Allt som bokförs på dessa konton hamnar i din  29 okt. 2018 — Avstämning av balanskonton, kontoklass 1 och 2 .
Omsorg engelska

Balanskonton kontoklass enda kravet
drönare sverige
bra ideas for low cut dress
railway gazette
skift tillegg
tygaffär farsta centrum
lena hammar

kontera hela ursprungsbeloppet inkl. ören. – Endast interna motparter (​ansvarsställe) ska användas vid internfakturering. – Balanskonton (kontoklass 1 och 2) 

Avstämning av balanskonton, kontoklass 1 och 2. Avstämning av balanskonton görs av kontoansvarig enligt den lista  3 juni 2015 — kallas balansrapport och kontona i kontoklass 1 och 2 kallas balanskonton.


Obtain a refund svenska
skolverket cad 1

15 juni 2020 — De fyra kontoklasserna. Kategorier CompetenceRedovisning. Nivå: 1 00:02:23 Företag. 00:03:17 Resultatkonton. 00:11:07 Balanskonton.

Tillgångskonton (kontoklass 1) ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan.