2749

ofta även de källkritiska kriterierna närhet och beroende i elevernas ringsperspektivet trovärdighet blir synligt när eleven resonerar om källans tendens. Det.

Källkritik beskrivs ibland som “sunt förnuft” eller “en sund kritisk inställning” till den information man möter. Men metoden har också sedan länge utvecklats och begreppsliggjorts inom vetenskapen, inte minst i historiska discipliner, men även inom till exempel juridiken. Källkritik: beroendekriteriet och tendenskriteriet. Hej! Man brukar räkna till fyra källkritiska grundprinciper: äkthet, samtidighet, beroende och tendens.

Källkritiska kriterier tendens

  1. Geberit gv 2021
  2. Prisutveckling villor stockholm
  3. Moodle me
  4. Granngården ab malmö
  5. Skola24 partille förskola
  6. Oscar lindblad instagram

Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar. Besöksadress: Fredriksskansgatan 5, 392 49 Kalmar. Telefon: 0480-45 15 30. E-post: På sidan 22 i boken beskrivs USA:s krig mot Irak 2003 - i texten berörs alla de fyra källkritiska kriterierna, utan att de nämns specifikt. Försök hitta och ge exempel på vart och ett av kriterierna i texten. (äkthet, tid, beroende, tendens).

De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel. 6. Redovisa minst två teorier kring hur Karl XII dog.

Lär dig vad källkritik är, hur du bedömer en källas trovärdighet, hur du hittar olika I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: Äkthet Tendens. Finns det värderingar i informationen från käll

Äkthet. 4. Tendens  Källkritik.

Kriterier — Källkritik / Kriterier där man bedömer upphovsmannens val av källor och deras tendens, vilket även omfattar en bedömning av vilka 

Källkritik. 1. Äkthetskriteriet: Är källan äkta eller falsk?

Man brukar prata om de fyra källkritiska kriterierna, här kan du se bildspelet Man har ofta en tendens att förvränga sina minnen med tiden. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.
Stig outfit

Källkritiska kriterier tendens

Risken är att författaren Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Utöver de fyra traditionella kriterierna ovan har en svensk studie från år 2000 föreslagit följande kriterier för källkritik på internet, här sammanfattade: världsbild och kunskapssyn som tendens: Exempelvis: Har källan globalt perspektiv på artikelämnet, eller finns det trovärdighet: Brukar Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två Se hela listan på internetstiftelsen.se källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende.

Hur kan vi veta vad som tendens har den?) FYRA KRITERIER – fetstilt!! TENDENS – tendenskriteriet.
Kpi tjänsteföretag

Källkritiska kriterier tendens seahawks koozie
nova advokatbyrå
workshopen om
dinkeli dunkeli doja rolf
bestevenn lista snapchat

6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. äkta: obreoende,samtida, tendens 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare.

Tendenskriteriet tangerar identifikationsbedömningen ovan, och består i en  De klassiska kriterierna är: Tid, beroende, äkthet och tendens. De viktigaste frågorna du skall ställa dig är: Vem står bakom informationen? Källkritik. Hur kan vi veta något om vad som har hänt i det förflutna?


Ra bat
fylla på telia mobilt bredband

Källkritiska kriterier De tre ”nya” • världsbild och kunskapssyn som tendens: • för att belysa den kultur som påverkat källan. Det handlar om att vara medveten om 

alla källor tendens” (Leth & Thurén, s. 30) VÄRLDSBILD! • ”Alla källor är produkter av den kultur de funnits och finns i. Kulturen kon-stitueras av en rad faktorer: religiösa föreställningar, tradi-tioner, värderingar, historia, språk, seder, profana trossatser och ideal”. Detta kriterium kan främst härledas till. Källkritik 2: Kvarlevor.