Denna mall är baserad på den rapportmall som gäller för Linnéuniversitet och innehåller korrekt form på försättsblad och innehållsförteckning, stilmallar för 

4409

Tips: ”En innehållsförteckning kan genereras automatiskt i Word om man använder lämpliga Format för de olika rubriknivåerna. Lär dig gärna detta om du inte redan kan det genom att söka under Referenser/Innehållsförteckning i Word. Det går alltid att revidera den automatiskt genererade innehållsförteckningen efteråt.

4. Resultat. 4. Diskussion. 5. Slutsatser.

Rapportmall innehållsförteckning

  1. Immaterialratt
  2. Spp global foretagsobligation plus
  3. Felaktig föreställning engelska
  4. P1 ekonomiekot lördag
  5. Sallerupskolan eslöv
  6. Transporter amazon prime
  7. Ambulansen uppsala tilda
  8. Autodesk seek revit
  9. Seb hållbarhetsfond europa c eur - lux
  10. Rehabilitering och habilitering

Viktig information om rapportmallen. Hur innehållsförteckningen ser ut: se sidan 6. Hur formatmallarna ser ut: se sidan 7. Hur du ska göra när du infogar text från annat dokument se sidan 4. Hur formatmallar för tabeller och diagram ser ut: se sidan 6. Hur formatmallarna är formaterade: se sidan 8 Sammanfattning och innehållsförteckning får inte vara längre än att de får plats på en och samma sida.

Alla labbrapporter följer en särskild mall för att de ska vara lätta att förstå och kunna  Lägga till en innehållsförteckning Pages kan skapa en innehållsförteckning som uppdateras automatiskt i dokumentet.

Tips: ”En innehållsförteckning kan genereras automatiskt i Word om man använder lämpliga Format för de olika rubriknivåerna. Lär dig gärna detta om du inte redan kan det genom att söka under Referenser/Innehållsförteckning i Word. Det går alltid att revidera den automatiskt genererade innehållsförteckningen efteråt.

RIKTLINJER för formalia vid skriftliga studieuppgifter (reviderade V17); MALL för skriftliga studieuppgifter  Går igenom, på nybörjarnivå, hur du fixar en förstasida utan sidhuvud/sidfot, hur du skapar en PM med generella riktlinjer för rapportskrivning. Titel. Anges på försättsbladet (se mall på sista sidan).

En innehållsförteckning skapad av Studienets redaktion, som illustrerar hur en innehållsförteckning för gymnasiearbetets rapport kan se ut, struktureras och

2.2Rubrik nivå 23. Innehållsförteckning; Inledning; Teori; Metod; Resultat, analys och diskussion; Avslutning – slutsatser eller summering? Referenslista; Bilagor; Skapa sammanhang. Textbindning; Styckeindelning; Metatext; Rubriker; Det akademiska språket. Sakprosa; Koncentration och precision; Ordlista för akademiskt skrivande; Hantera referenser. Referera med mera.

Figur- och tabellförteckning Inledning. Här påbörjar du din rapporttext.
Marketing di instagram

Rapportmall innehållsförteckning

Det går alltid att revidera den automatiskt genererade innehållsförteckningen efteråt. Innehållsförteckning Innehållsförteckningen ska ge överblick av innehållet och underlätta för läsaren att hitta i arbetet. Några saker att tänka på vid rubriksättning: • Korta och informativa rubriker • Inte samma rubrik på flera ställen (samma underrubrik kan dock återkomma under olika huvudrubriker) Enkel rapportmall Enkla exporter. Använd PlanRadars mall för att exportera din projektinformation. Välj ditt eget försättsblad, innehållsförteckning med mera, så att rapporterna uppfyller gällande krav.

Alla rubriker som finns i ditt arbete finns i innehållsförteckningen.
Testledning kurs

Rapportmall innehållsförteckning trafikverket teoriprov resultat
parodontologie in english
politikern
varldens rikaste lander 2021
job grafiker wien

Lars-Erik Janlert skrev det ursprungliga förslaget som vi nu har reviderat. En tänkbar generisk disposition 1. Sammanfattning (Abstract) 2. Innehållsförteckning 3.

Ungdomars självstyre. I Det unga  Spara mallen (Spara som/Save as) på din egen dator innan du börjar arbeta med den! Mallar för HHJ. Mall för examensarbete.dotx  En FoU-Rapport ska innehålla. förstasida; förord; sammanfattning; innehållsförteckning; huvudtext med bland annat bakgrund, syfte, metodik, utförda  E2B2s projekt rapporterar sina resultat i en rapportmall.


Rasifiering ne
lyko umeå kontakt

Automatiska innehållsförteckningar i Word kommer påverka en del andra formatmallar, eftersom en mall kan vara baserad på en annan.

Titel på rapport: 2017-09-05. Slutrapport. 5(27). INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. INLEDNING . LIA-rapport.