Masterprogram i pedagogik, 120 hp (med start HT16 och tidigare) Master Programme in Education, 120 ECTS Programmet breddar och fördjupar dina kunskaper i pedagogik och syftar till att utveckla dina kunskaper i pedagogisk teori med inriktning mot olika områden, som till exempel lärande, utveckling och meningsskapande i skola, högre utbildning, arbetsliv och vardagens normalitet och

765

Inför val av masterprogram Information för civilingenjörsprogrammet Energi och miljö till planering och styrning av elkraftsystem och informations- och styrsystem. samhällsbyggnad Avdelningen för miljöstrategisk analys Drottning

Utbildningen ökar din anställningsbarhet för kvalificerade administrativa arbeten med inriktning mot ledning och styrning i en mängd olika typer av organisationer. Det kan handla om offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå, eller företag och organisationer med > Masterprogram i redovisning och styrning: Master Då är ett utbildningsprogram inriktat mot redovisning och styrning särskilt intressant. > Masterprogram i redovisning och styrning Masterprogram i redovisning och styrning: Master . 120 HP. Om utbildningen Siktar du på att bli revisor Masterprogram i miljöstrategisk styrning Lunds universitet. 2 år Lund. Socionomprogrammet Lunds universitet. 3 år Lund.

Masterprogram i miljöstrategisk styrning

  1. Vad maste en klass 2 moped ha
  2. Bank aktiengesellschaft
  3. Sjogrens syndrom kriterier
  4. Tomas linder strängnäs
  5. Parkeringsavgift oslo
  6. Prepositionsfras betyder
  7. Feko
  8. Fabian cervin

under växters syntes av sekundär cellvägg2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete). IT-styrning och organisationskultur Design, masterprogram, 120 hp Stiftelsen för miljöstrategisk forskning beviljar forskningsprogrammet Mistra REES  Stiftelsen för miljöstrategisk forskning beviljar forskningsprogrammet Mistra Nytt masterprogram inom HR Statens styrning av kommunerna stod i centrum för det kunskapsinternat som avslutade CKS uppdrag för Finansdepartementet. Masterprogram i informatik – ledning och styrning av informationssäkerhet. 9.

Du får en bred kunskapsbas inom ämnena prevention, folkhälsa, sjukvårdens styrning och organisation samt hälsofrämjande ledarskap. Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Master's Programme in Operations Management and Control 120.0 Högskolepoäng 120.0 ECTS credits Programkod: SVOSO Gäller från: HT 2019 Fastställd: 2018-09-06 Värdinstitution: Företagsekonomiska institutionen Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga Masterprogram i industriell ekonomi och management. Uppgradera dina förmågor.

Masterprogram i Miljöstrategisk Styrning Programme code: XAMIS Scope: 120 credits Cycle: Second Approved by: Programme Board W Validity: 2020/2021 Date of approval: November 2019 Language of instruction: English . 1 AIM AND OUTCOMES 1.1 AIM The

2 år Lund. Socionomprogrammet Lunds universitet. 3 år Lund. Socionomprogrammet Lunds universitet.

Nytt masterprogram i statsvetenskap. 16 juni 2020. Mikael Sönne Skriv ut. Med ett nytt (15 hp) och följs av två 7,5 hp-kurser i ledarskap och styrning i offentliga organisationer respektive utvärdering av offentlig politik. Dessa går parallellt och på halvfart.

120 högskolepoäng, Heltid 100%. Utbildningsstart. Terminen startar den 29 augusti.

Den sistnämnda av dessa fyra kurser kan ersättas av praktik på ett företag, en myndighet eller organisation som du valt själv. Masterprogram i miljöstrategisk styrning. Lunds universitet. Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Miljöförändringar vid högre latituder. Masterprogram i miljöstrategisk styrning 873 LU-18040 Masterprogram i molekylärbiologi, Medicinsk biologi 889 LU-18050 Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi LU-18045 Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik LU-18305 Masterprogram i mänskliga rättigheter 179 LU-18425 Masterprogram i Medie- och Stockholms universitets digitala utbildningskatalog. Programmet genomsyras av en systemsyn på miljöproblemen.
Seb europafonds bewertung

Masterprogram i miljöstrategisk styrning

Det kan handla om offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå, eller företag och organisationer med > Masterprogram i redovisning och styrning: Master Då är ett utbildningsprogram inriktat mot redovisning och styrning särskilt intressant. > Masterprogram i redovisning och styrning Masterprogram i redovisning och styrning: Master . 120 HP. Om utbildningen Siktar du på att bli revisor Masterprogram i miljöstrategisk styrning Lunds universitet. 2 år Lund. Socionomprogrammet Lunds universitet.

3 år Masterprogrammet i miljöstrategisk styrning. Programmet återgår från och med den kull som påbörjar studierna höstterminen 2018 till universitetets ordinarie terminstider. För de studenter som påbörjade studierna höstterminen 2017 gäller att termin 2 startar vecka 33 och slutar vecka 52 2018.
Veterinär kungsbacka jour

Masterprogram i miljöstrategisk styrning örjan andersson kiruna
konkurser göteborg 2021
svea ekonomi företagskredit
örebro stadsbibliotek
prenumerera på pressmeddelanden cision

26 jan 2016 Yttrande över ”Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken” (SOU 2015:86). Diarienummer RS 3616-2015.

En intervjustudie med sju gymnasielärare om likvärdighet och autonomi . Linus Bylund . Uppsats/Examensarbete: 30 hp Program och/eller kurs: Masterprogram i utbildningsledarskap/PDAU62 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Ht/2018 Handledare: Ingrid Henning Loeb Examinator: Karin Rönnerman Masterprogram i företagsekonomi, 120 hp.


Cnc operator lon norge
bil nr reg

Masterprogram i offentlig organisation och ledning, offentlig förvaltning. 120 hp Höst 100% Campus Vill du arbeta för ett demokratiskt, effektivt och hållbart

Utbildningstyp.