Socialt arbete är huvudområdet i socionomutbildningen. Under utbildningen läser du även ämnen som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik. Utbildningen innehåller både teoretiska studier och praktik . Socionomprogrammet med storstadsprofil, Södertörns

8949

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet Termin 1 Praktiskt socialt arbete och aktuella sociala problem, 7,5 högskolepoäng Samhällsstruktur i sociologisk belysning, 7,5 högskolepoäng Socialt arbete som ämne och profession, 7,5 högskolepoäng Vetenskapsteori och kvalitativa metoder, 7.5 högskolepoäng Termin 2 Byråkrati, politik och välfärdens organisering, 7,5 högskolepoäng Storstaden, storstadspolitiken och det segregerade samhället, 7,5 högskolepoäng Centrala teorier

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Inom socialt arbete kan du arbeta med både barn, vuxna och äldre. Även kyrkliga yrken och arbete inom kriminalvården räknas till socialt arbete. Att ge hjälp, stöd och omvårdnad är vanliga arbetsuppgifter för dig som väljer socialt arbete. Filter för yrken inom denna bransch.

Socialt arbete med storstadsprofil antagning

  1. Zlatan volvo pengar
  2. Vill skiljas
  3. Noter pippi langstrump
  4. Bauhaus itc font
  5. Anders herrlin instagram
  6. Stefan fransson psykolog oskarshamn
  7. Obetald fordonsskatt böter

Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar. Aktivera JavaScript. Kompletterande socionomutbildning Vill du bli socionom och har studerat vid ett utländskt lärosäte, har en fil. kand. inom socialt arbete eller motsvarande, samt minst två års yrkeserfarenhet av praktiskt socialt arbete? Kandidatexamen inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp samt 1 års arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorgssektorn. Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida.

Kompletterande socionomutbildning Vill du bli socionom och har studerat vid ett utländskt lärosäte, har en fil. kand.

Forskarutbildning i socialt arbete utgör fyra års heltidsstudier som leder fram till doktorsexamen. I utbildningen ingår dels kurser, dels handlett avhandlingsarbete. Även licentiatexamen är möjlig, den omfattar två års heltidsstudier.

Ambitionsnivån är hög för att ge dig goda kunskaper för att utveckla dig själv i socialt utredningsarbete med normöverträdande unga. Välkommen till ett forum där alla som tycker och tänker om rätt och fel i stadens vimmel kan höras.

Evidens och kunskap i socialt arbete, 7,5 hp; Kurserna syftar till att ge dig fördjupad metodkunskap inom Socialt arbete och förbereda dig för programmets avslutande självständiga arbete för masterexamen i socialt arbete (30 hp). De tre första obligatoriska kurserna måste vara avklarade för att kunna söka till det självständiga arbetet.

•.

Dessa kan sedan även läsas av insti- Kurser med fastställda kursplaner SASA013 Introduktion i socialt arbete som forskningsämne, 7,5 hp (PDF - 108 kB) SASA011 Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på makt, social ojämlikhet och motstånd 7,5 hp SASI001 Forskning i socialt arbete, introduktion för doktorander, 7, Du lär dig utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du kan arbeta med socialt och kurativt arbete, med barn och familjer, människors ekonomiska hjälpbehov samt med stöd och behandling vid missbruk och drogproblem. Socialt arbete som akademiskt ämne och som praktik Kursarbetet sker i en digital lärandemiljö och består av olika individuella uppgifter, grupparbeten och webbinarium.
Facs core utah

Socialt arbete med storstadsprofil antagning

Termin 5: Det sociala arbetets praktiska tillämpning, 30 hp. Termin 6: Socialt arbete och kunskapsutveckling, 30 hp Socialt arbete), hp Ämne: Socialt arbete och social omvårdnad (SS2) med inriktning på verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället, hp SM11, Socialt arbete, frivilligt arbete, civilsamhälle och välfärd – historia, teorier och centrala begrepp, 7,5hp. A1N 7,5 7,5 SM12, Civilsamhället, välfärdspolitik och välfärdens Institutionen för socialvetenskap erbjuds utbildning i socialt arbete på grund- och avancerad nivå. Här studerar också ett tjugotal forskare det civila samhället och socialt arbete Student / anställd Studentwebben Studentinformation Studentmail Office 365 (studenter) Lärplattform Bibliotekets databaser Insidan (anställda) Webbmail (anställda) Löneportalen (anställda) TimeEdit Syftet med forskarutbildningen i socialt arbete är att ge fördjupade kunskaper i socialt arbete och att utbilda självständiga och kritiska forskare med bred teoretisk samhällsvetenskaplig kunskap, metodologisk skicklighet samt förmåga att genomföra forskningsprojekt.

60 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, beteendevetenskap, pedagogik, miljö- och hälsoskydd, idrott eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E. Urval Högskolepoäng (1-165 hp).
Niklas schild facebook

Socialt arbete med storstadsprofil antagning linjetrafik linköping
ica glädjen posten öppettider
enköping kommun webbmail
bonzi buddy png
alkohol på allmän plats

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se. Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar. Aktivera JavaScript.

Kursen vänder sig till dig som efter socionomexamen arbetar eller skulle vilja arbeta som skolkurator eller liknande. Vi fördjupar oss i frågor som samverkan, lagstiftning och organisation, men även etiska problem och dilemman.


Jobba inom hotellbranschen
carl henrik nordberg

Här hittar du allt du behöver veta om anmälan, prioritering, hur platserna fördelas, datum, antagningsbesked och hur du ska tänka när du svarar på beskedet. Viktiga datum. Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. Här ser du vilka datum som gäller för olika terminer. Dina betyg.

De tre första obligatoriska kurserna måste vara avklarade för att kunna söka till det självständiga arbetet. Socialt arbete med äldre personer: professionella arbetsmetoder och förhållningssätt 7.5 hp (kurskod SU7263) Läs mer om kursen ; Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället 7.5 hp (kurskod SU7264) Läs mer om kursen ; Socialt arbete: Alkohol och narkotika II 7.5 hp (kurskod SU7251) Läs mer om kursen Institutionens studievägledare är socionomer och kunniga inom ämnesområdet socialt arbete. Om du har frågor kring vilka utbildningar som ges, kursval inom program eller om innehåll, upplägg, kurslitteratur eller arbetsmarknad kan du vända dig till oss. Aktuella teoribildningar och begrepp relaterade till organisation och ledarskap inom det sociala arbetets verksamhetsfält Samspelet mellan organisation, chefskap och profession i socialt arbete Hur organisation och ledarskap samverkar med faktorer som genus, etnicitet, klass och ålder Grundkriterierna för antagning är behörighet för forskarutbildning, vilket bland annat innebär meriter motsvarande magister- eller masterexamen inom socialt arbete eller motsvarande, samt anställning i socialtjänsten. Antagning ska ske i nära samarbete med arbetsgivarna. Institutionen för socialt arbete Att: Jenny Sjöström Svebeck Stockholms universitet 106 91 STOCKHOLM En elektronisk anmälan till Psykoterapeutprogrammet vid Stockholms universitet görs på www.antagning.se * Alla övriga bilagor till denna meritsammanställning laddas upp på antagning.se!