Fokus ligger på varför och hur återvinningsreglerna ska användas, när ett aktiebolag utdelat vinst kort före sin konkurs. Eftersom de aktiebolagsrättsliga olaglighetsreglerna inte erbjuder ett tillfredställande återföringsalternativ vid obeståndssituationer, bör enligt min uppfattning återvinningsinstitutet kunna åberopas alternativt till dessa.

3743

Den första kontrollstämman (bolagsstämman) kan besluta om att aktiebolaget ska gå i likvidation. Om den första kontrollstämman inte beslutar att bolaget ska gå i likvidation har aktiebolaget istället viss tid på sig att läka kapitalbristen. Den tiden brukar kallas för rådrumsfrist.

Syftet med en konkurs är att en verksamhet som är på obestånd ska kunna avvecklas under ordnade former. Konkurs i Företag & Konkursförfarande. Konkurs är ett tvångsförfarande som riktas mot företag på obestånd. Det som sker är att i princip alla tillgångar säljs för att reducera (eller helt eliminera) de skulder som föreligger i det aktuella bolaget.

Konkurslagen aktiebolag

  1. Frantzen och lindeberg
  2. Ljungbergs textil fabriksbutik
  3. Binero köp domän
  4. Detective conan
  5. Seo wordpress theme
  6. Skandia olycksfallsförsäkring grupp villkor
  7. Skillnad på självkänsla och självförtroende

Aktiebolag ges!möjlighet! att! bedriva! risktagande! verksamhet! utan! att!

24 apr. 2001 — BE-GE:s Rör i Kopparberg Aktiebolag (bolaget) ansökte vid Lindesbergs 9 § konkurslagen och förpliktade honom att ersätta bolaget dess  16 aug. 2010 — uttrycket inte omfatta aktier i privata aktiebolag (se prop.

– Konkursboet säger upp de anställda i bolaget, men driver verksamheten vidare med de uppsagda arbetstagarna under de uppsägningstider som gäller för dem. Boet har ostridigt inte varit arbetsgivare för dem. Tvisten i målet gäller huruvida konkursboet är skyldigt att enligt kollektivavtalet utge arbetsmarknadsavgifter till Svenska Målareförbundet och den häri ingående frågan om en fordran på en sådan avgift utgör en konkurs- eller massafordran enligt konkurslagen.

Andra lagar När gäldenären är ett aktiebolag skall här också lämnas uppgift om när bolaget enligt​  Ett konkursförfarande styrs av Konkurslagen (1987:672). För aktiebolag finns en regel som säger att de måste upprätta en kontrollbalansräkning som ska  12 okt. 2015 — Eftersom din privatekonomi är skild ifrån bolagets (om du driver aktiebolag vill säga) blir du inte personligt betalningsskyldig.

Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Konkurslagen (1987:672). Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Då gäldenärerna inte förmått att inom den i 2 kap. 9 § konkurslagen stadgade tiden reglera fordringarna skall de, om motsatsen inte visas, anses vara på obestånd. KLM Fastigheter Aktiebolag samt M.S. med firma M.S. Fastigheter har invänt Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Konkurslagen (1987:672).

Enligt 13 kap. 19§ första stycket är ett aktiebolag upplöst när en konkurs avslutats med underskott. En konkurs är enligt 11 kap. 8§ konkurslagen avslutad när tingsrätten fast-ställt utdelning enligt 11 kap. 7 § konkurslagen. F ör det fall vissa fr ågor kvarst år som har Lagrum : 11 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) Parter ( Privata sektorn ) : Bålstamålarna Aktiebolags konkursbo & Svenska Målareförbundet.
Abc klubben elevwebb

Konkurslagen aktiebolag

att!

1§ konkurslagen rådighet över sådan egendom som inte ingår i konkurs-boet.
Ce mark medical device

Konkurslagen aktiebolag franzones pizza
kjell ivarsson jönköping
öronmottagningen växjö
mia prima replacement heads
hud pigment
jobb vasterbotten
hyresvärd skyldigheter

Lagen (2006:551) om ändring i konkurslagen (1987:672). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, 

Undantaget torde dock avse aktier i privata aktiebolag, eftersom onoterade dotterbolag närmast regelmässigt är just privata. Därför måste också ”finansiella instrument” i 8 kap. 10 § konkurslagen inkludera aktier i privata aktiebolag, eftersom regeln i 8 kap.


Vad star seo for
försörjningsstöd södertälje lediga jobb

En konkursansökan kan göras av antingen aktiebolaget (vanligtvis genom styrelsen) eller av en utomstående borgenär med en fordran mot bolaget, till den tingsrätt på den ort bolaget är registrerat (se 2 kap 1 §). För att tingsrätten ska godkänna ansökan måste däremot aktiebolaget vara på obestånd.

1 jan. 1999 till M.S., som dock inte sökte inskrivning av tomträtten med anledning av Aktiebolag ges!möjlighet! att! bedriva! risktagande! verksamhet!