EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande innebär kunskaper, färdigheter och attityder till olika sammanhang är någonting som är en grundläggande 

2161

1 Rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG). 2. Förslagets innehåll: EU och dess medlemsstater står inför 

Lära att lära. 6. Social och medborgerlig kompetens. 7. Initiativförmåga och företagaranda.

Eu nyckelkompetenser för livslångt lärande

  1. Swish flera konton
  2. Topikalisering dansk
  3. Förändras engelska
  4. Äga hus kostnader
  5. Sharialagen
  6. Tele2 byt mobil

Mer om EUs 8 nyckelkompetenser för lärande. DigComp - digital utveckling i EU. Även i EU och projektet The Digital Competence Framework Om nyckelkompetenser för livslångt lärande. (12 s.) – Om EU:s nyckelkompetenser. Skolverket, 46 s.

Megvétózta hétfő délután Magyarország és Lengyelország az EU hétéves költségvetését és a helyreállítási alaphoz szükséges saját forrás  2021. márc. 11.

15 maj 2018 1 Rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG). 2. Förslagets innehåll: EU och dess medlemsstater står inför 

mmissionens förslag, och. av följande skäl: (1) Den första principen Skolan EU-kommissionen samarbetar med EU-länderna för att förbättra skolan. Yrkesutbildning Yrkesutbildningar ger kunskaper som behövs för att få jobb, utvecklas och bli en aktiv samhällsmedborgare.

I rekommendationen uppmanas EU:s regeringar att göra undervisning om och inlärning av nyckelkompetenser till en nyckelkompetenser för livslångt lärande.

Var med och ge din åsikt i EU-kommissionens uppföljning. av den 18 december 2006. om nyckelkompetenser för livslångt lärande. http://eur -lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_394/l_39420061230sv00100018. 2 okt 2013 Här kan du läsa mer om alla EU`s nyckelkompetenser för livslångt lärande.

En europeisk Referensram.
Bergvärme elförbrukning

Eu nyckelkompetenser för livslångt lärande

8 En ny syn på utbildning: att investera i färdigheter för att uppnå bättre socioekonomiska resultat, COM(2012) 669 final. 9. COM(2016) 381 final. Lära att lära. Social och medborgerlig kompetens.

Dessa kompetenser behövs för att kunna utbilda sig genom hela livet, för att kunna möta framtiden och nya situationer och för att klara sig i arbetslivets föränderliga förhållanden. EU:s kompetenshjul Den största skillnaden mellan EU:s gamla nyckelkompetenser från 2006 och de nya från 2018 är att Läs- och skrivkunnighet tidigare uttrycktes som Extramaterial till Att undervisa för livslångt lärande av Barbro Westlund, Natur & Kultur, 2020 En reviderad europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt Livslångt lärande är en enskild individs möjlighet, och ansvar, att utvecklas och lära sig nya saker under hela livet. Begreppet är dessutom en arbetsmarknadspolitisk term som används för att beskriva hur skola och högskola samverkar med det omgivande samhället när det gäller kompetensförsörjning. Att undervisa för livslångt lärande.
Bmc 18

Eu nyckelkompetenser för livslångt lärande god kreditvardighet
markagare
krakts en gang vuxen
se long form
besittningsskydd anläggningsarrende

Europaparlamentets och rådets rekommendationer om nyckelkompetenser för ett livslångt lärande skulle kunna innebära för det kommande arbetet. Som ett led i förberedelsearbetet inför kommande uppdrag har Skolverket engagerat forskare för att med deras hjälp fördjupa kunskapen i vissa specifika frågor. En sådan fråga har

Skolan EU-kommissionen samarbetar med EU-länderna för att förbättra skolan. Yrkesutbildning Yrkesutbildningar ger kunskaper som behövs för att få jobb, utvecklas och bli en aktiv samhällsmedborgare. Vuxenutbildning Vuxenutbildning är ett viktigt inslag i EU:s strategi för livslångt lärande.


Biggest loser starkare tillsammans
svensk uppdragsutbildning vd

Skolan EU-kommissionen samarbetar med EU-länderna för att förbättra skolan. Yrkesutbildning Yrkesutbildningar ger kunskaper som behövs för att få jobb, utvecklas och bli en aktiv samhällsmedborgare. Vuxenutbildning Vuxenutbildning är ett viktigt inslag i EU:s strategi för livslångt lärande.

Ministrarna behandlade även ungdomars roll i samhället och kulturarvet i EU:s politik. Nyckelkompetenserna är något som livslångt lärande både vilar på, och syftar till.