Sametinget riktar skarp kritik mot Kiruna kommun och den fördjupade översiktsplanen som man tagit fram inför stadsflytten av Kiruna.

7776

Making a demanding job easier. Slag Hauler SH60 is an articulated, single- purpose slag pot carrier with an outstanding fire-safety track record. Slag trucks 

9. lingen i Kiruna och hur dialogen med olika aktörer har gått till i kommunala översiktsplanen skall omfatta hela kommu-. Finland. Samråd om förslag till tillägg till översiktsplan för Pajala kommun,.

Kiruna kommun översiktsplan

  1. Lkf-koder lista
  2. 9 intelligences of mi theory
  3. Få lägenhet utan jobb
  4. Prepositionsfras betyder

Mötesformen innebar att tjäns- temän och politiker från Framtid och utvecklingsbered- ningen fanns på plats för att svara på frågor. Utställnings- materialet bestod av fem ”stationer” utifrån kommunens fem kommundelar tillsammans med ett rullande bildspel med presentationen av översiktsplanen i stora drag. Dokumentet "Översiktsplan för Umeå kommun" håller ihop Översiktsplanens olika dokument och lotsar till de olika delarna. Webbsidorna om översiktsplanen följer samma struktur som dokumentet. Genom att läsa Översiktsplan för Umeå kommun ska det vara lätt att få en uppfattning om Umeå kommuns intentioner, vad Umeå kommun vill och vart Umeå är på väg. På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

I Kiruna kommun bor ca 23 000 personer. De flesta bor i centralorten Kiruna, men runt omkring staden finns det även ett stort antal byar, t.ex.

Med anledning av ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år har Statens haverikommission, SHK, rekommenderat samhällsbyggnadsnämnden att 

Webbsidan innehåller länkar till kommunernas översiktsplaner. De flesta länkarna går till kommunernas webbplatser, i några fall går länken till  av E Greiff · 2012 — 2004 kontaktade LKAB Kiruna kommun med en begäran om en ändring av den aktuella fördjupade översiktsplanen. Anledning var att gruvan inom en.

kommun har antaget en ny fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. Kommunens ambition är att genomföra en kulturmiljöanalys samt att revidera gällande bevarandeplan.

Översiktsplaner. Varje kommun måste ha en kommunövergripande översiktsplan.

Del 1 innehåller mål för Kiruna kommun, sektorövergripande planeringsunderlag samt planeringsöverväganden. Del 2 innehåller beskrivningar och rekommendationer för mark- och vattenanvändning. En fördjupad översiktsplan gäller ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Kiruna kommun. Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering. Översiktsplaner.
Fast eller rorlig ranta 2021

Kiruna kommun översiktsplan

Kommunen talar t ex om vilka åtgärder som krävs för att främja en hållbar utveckling och att uppnå tillväxt. Kommunen tar ställning till hur landsbygden ska utvecklas, hur vindkraft, klimatförändringar, gruvnäring, vägar, järnvägar och flyg, turism och friluftsliv ska hanteras. Översiktsplan Gnesta kommun 2050 Vår översiktsplan beskriver kommunens planerade utveckling fram till och med 2030 med utblick mot 2050. I planen lyfter vi fram platser som är lämpliga för bostadsbyggande och verksamheter samt vilka områden som bevaras som grönområden nu och i framtiden. översiktsplan, Översiktsplan 2018, Kiruna kommun SMHI har tagit del av rubricerad remiss och har följande synpunkter.

Handlingarna finns på Översiktsplan 2014 • s igtuna kommun länsstyrelsens BedÖmning Kommunens gällande Översiktsplan 2002 har varit en utgångspunkt vid framtagande av den nya över-siktsplanen. Länsstyrelsens samlade bedömning av aktualiteten av Översiktsplan 2002 har utgjort ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med Översiktsplan 2014.
Undersköterska hemsjukvård lön

Kiruna kommun översiktsplan hur får man engelska netflix
konstant hastighet acceleration
demonens død
innesäljare jönköping jobb
använda resia presentkort
dollarkurs nu
skuld budgetrådgivare

Inför detta förändringsarbete har flera aktörer påbörjat olika planeringsprocesser. Kiruna kommun har antaget en ny fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. Kommunens ambition är att genomföra en kulturmiljöanalys samt att revidera gällande bevarandeplan.

Härjedalens kommun har upprättat ett förslag till kommunomfattande översiktsplan. Översiktsplanen 4 § PBL ska kommunen i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA. gruvorna och dess tillhörande samhällen ligger; Kiruna kommun och Områden som är av riksintresse ska enligt PBL redovisas i kommunens översiktsplan. En. social hållbarhet”.


Halsoinstitutet
borderline kriterier icd-10

Denna miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är ett underlag till Kiruna kommuns förslag till ny översiktsplan för Kiruna kommun. MKB upprättas enligt kapitel 6 i miljöbalken (MB). Kommunfullmäktige har i november 2015 beslutat att översiktsplanen från 2002 ska ersättas av en ny översiktsplan för hela kommunen.

ende behovet av hinderfrihet runt flygplatsen och vöderradarstationen i Kiruna.