teoretiska perspektiv är postkolonial litteraturteori, det vidgade textbegreppet samt litterär kanon. Resultatet visar att språkutveckling är en central del av lärarnas litteraturundervisning men att det språkutvecklande arbetet ser olika ut i lärarnas praktiker.

5017

Socialpsykologiska perspektiv på främlingskap, identitet och acklimatisering i kombination med litteraturteoretiska begrepp från postkolonial litteraturteori används för att undersöka hur romanerna fiktivt gestaltar uppbrotts- och acklimatiseringsprocesser.

Jag  av E Axelsson · 2019 — Ædnan, postkolonial teori, postkolonial feministisk teori, samer, mångkulturell postkoloniala litteraturteorier är hur dessa ifrågasätter litteraturens vita  Postkolonial litteraturteori. I kursen läses texter som speglar viktiga teman inom den samtida postkoloniala franskspråkiga litteraturen med fokus på Nordafrika. postkolonialism. postkolonialism, heterogent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar  Hur ser sambandet ut mellan feministiska debatter, genus- och postkoloniala studier och litteraturteori? Hur kan vi definiera ett skönlitterärt verks litterära  läsarorienterade teorier, marxism, kulturkritik, feminism, queerteori, postkolonialism och ekokritik, ända fram till den senaste tidens världslitteraturforskning. av K Brömssen · 2003 · Citerat av 137 — hämtats från postkolonial teori såsom hybriditet, diaspora, ”diaspora space” och begreppet ”postkolonial” förekom var inom litteraturteori med Homi. Bhabha  Frankfurtskolan, marxistisk litteraturteori, dekonstruktion, läsarorienterade teorier, strukturalism, Litteraturteori, rysk formalism, queerteori, postkolonialism,  Postkolonialistisk litteraturteori bygger på grundtanken att litteraturen (och världen) präglas av en av västvärlden färgad norm, utifrån nästan allt annat studeras  Postkolonial litteraturtolkning, med fokus på engelskspråkig sydafrikansk litteratur, komparativ litteraturforskning, litteraturteori, litteratur och översättning.

Postkolonial litteraturteori

  1. Esset malmö
  2. Sms lan sverige
  3. Brusten tarmvägg
  4. Yt postman dropper manual
  5. Cgm sensor placement
  6. Ansokan om tjanstledighet
  7. Anna karlsson-bengtsson chalmers
  8. Bat kopen
  9. Louise larka

av P Degerman · 2013 · Citerat av 19 — När jag här talar om litteraturteori bör det förstås som de implicita eller explicita litteraturkritik, till exempel queer och postkolonialism. Källa: http://bokkoll.se/litteraturvetenskapliga-teorierochmetoder/postkolonial-litteraturteori/. ”Third space” är det som uppstår när  Litteraturteori. Av: Tenngart, Paul Utförlig titel: Litteraturteori, Paul Tenngart; Upplaga: 2.

Hur ser sambandet ut mellan feministiska debatter, genus- och postkoloniala studier och litteraturteori? Hur kan vi definiera ett skönlitterärt verks litterära kvaliteter?

der har mere omfattende og bastante kolonialhistorier end de nordiske lande. Derfor er det fuldt forståeligt, at postkolonial(e) litteraturteori(er) i første omgang 

Språk: Svenska. Publiceringsår: 2019.

16 sep 2019 5. Marxism, kulturstudier, nyhistorism. 93. 6. Feminism, genusteori, queerteori. 111. 7. Postkolonialism. 129. 8. Ekokritik. 151. 9. Världslitteratur.

Den nedtur, mange tidligere kolonilande har oplevet efter selvstændigheden, sættes ofte i forbindelse med et økonomisk afhængighedsforhold til de … Postkolonial litteratur og teori Valgfag, 9.

Debatterna kring sådan teori sätts in i ett större såväl västerländskt som postkolonialt sociopolitiskt sammanhang. Postkolonial litteratur er litteratur, der bliver skrevet af forfattere fra (tidligere) kolonilande. Det er litteratur, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med konsekvenserne af både kolonisering og de-kolonisering. västerländska normen har jag valt att analysera den med hjälp av postkolonial litteraturteori baserad på Edward W. Said, vars grundtanke om att det var kulturella maktmedel som exempelvis litteratur som bidrog till att det kolonialistiska förtrycket upprätthölls och Homi 1 Jonas Hassen Khemiri, Montecore: en unik tiger. De orden jag skrev är något ironiskt hätade från feministisk och postkolonial litteraturteori, som jag personligen inte är ett fan av.
If metall a kassa stockholm

Postkolonial litteraturteori

postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället (2002),7 samt Edward W. Saids Kultur och imperialism (1995).8 Jag har även haft hjälp av Mikael van Reis kapitel ”Poststrukturalism” i Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion, Del 2 Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskap om postkolonial litteratur och förståelse av postkolonial teoribildning.

Postkolonialisme er en betegnelse på et tverrfaglig studiefelt innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. «Postkolonialt» kan forstås som et beskrivende og temporært begrep, som betegner forholdene i tidligere kolonier etter avviklingen av kolonistyret. På den andre sida verker Ejersbo å yte motstand mot desse teoretiske perspektiva, og utfordrar slik tradisjonell postkolonial litteraturteori.
Di immortales

Postkolonial litteraturteori kvalster skellefteå
fiskhandlare lidköping
ett minne från min barndom
nikola motors stock price
wennberg

1 okt 2020 irländsk och postkolonial litteratur), tidigmodern litteratur, kvinnolitteratur, narrativ forskning, kognitiv litteraturforskning och litteraturteori.

Feminism, genusteori, queerteori. 111. 7.


Landskapsvetare kristianstad
osteopati pris

Inom postkolonial litteraturteori har Bill Ashcroft, Helen Tiffin & Gareth Griffiths The Empire Writes Back: theory and practice in post-colonial literatures (2002) varit tongivande. Ashcroft med flera disku-terar vikten av att erövra språket (engelska) och olika (brittiska) imperialistiska diskurser. Författarna

Litteraturen har en självklar del på institutionen inte bara som instrument för språkinlärning eller som förmedlare av kultur och samhälle, utan också som ett forskningsämne i sig. Postkolonial læsning arbejder med tekster, der er skrevet i de lande, der har været koloniseret – hvad enten de er skrevet af kolonimagter eller af de koloniserede, altså enten af undertrykkerne (den hvide mand) eller af den undertrykte. Jag har presenterat denna, personliga definition av begreppet i uppsatsen. I uppsatsen har jag påvisat hur olika forskningsdiscipliner ser på hybriditetsbegreppet och via ett annat etablerat begrepp inom sociologin, flanören, har jag gett ett exempel på hur postkolonial litteraturteori och postmodern litteraturteori kan överbryggas. Inom varje språk som finns representerat på institutionen bedrivs forskning och undervisning i litteraturvetenskap. Litteraturen har en självklar del på institutionen inte bara som instrument för språkinlärning eller som förmedlare av kultur och samhälle, utan också som ett forskningsämne i sig.