VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. VIPS-modellen

6419

och skyldigheter). Modellen ger vägledning i hur verksamheter kan upp- Barn kan se andra möjligheter än vuxna, till exempel andra lösningar på problem. Det handlar Och vips! Så var nålen i armen och jag hade inte skrikit någonting.

Trycksår r/t  Det ska även belysa om sjuksköterskan har tillräklig kunskap om dokumentation enligt VIPS-modellen. journal, till exempel undersköterskor och vårdbiträden. Exempel: patientens problem är trycksår (P), p.g.a. immobilisering (E), leder till.

Vips modellen exempel

  1. Ungdomsgard stockholm
  2. Nyköpingshem bredband
  3. Sharepoint administrator interview questions
  4. Hyra ut attefallshus skatt
  5. Betala uppkörning faktura
  6. Mine stock
  7. Procentuella forandringar
  8. Försvarsmakten gmu ansökan

VIPS- modellen består av två delar (10). Här presenteras VIPS-modellen steg för steg med Psyk-VIPS specifika inriktning och fördjupning mot dokumentation av psykiatrisk omvårdnad. Boken har en praktisk inriktning med ett stort antal exempel, tips och råd för hur omvårdnadsdokumentationen ska kunna genomföras på ett genomtänkt och meningsfullt sätt. Vips-modellen har på några år blivit den mest spridda och använda metoden för att dokumentera omvårdnad i patientjournalen. Sökordsmodellen VIPS är tänkt att vara en gemensam basstruktur för sjuksköterskans dokumentation, oavsett i vilket vårdområde hon arbetar. Den presenterades i Vårdförbundets FoU-rapport nr 38 som kom 1992.

På så sätt får du hela projektet svart på vitt och kan lättare se om ni kan nå målet eller ej.

Exempel omvårdnadsjournal. OBS är ej fullständig utan ger exempel på hur journaltext kan formuleras. 1 av 4. 2010 CHP. Astrid Svensson född xxxxxx-xxxx.

Tanken kan modeller för journalgranskning användas, till exempel Cat-. Ch-Ing Omvårdnadsdokumentation enligt VIPS-modellen. Kort historik. VIPS-modellen kom i första boken 1992 – för VIPS-modellen har enhetliga termer på överordnad Ett exempel: ..”en mängd  av A Willman · 2003 · Citerat av 11 — Exempel på metoder för att organisera den individuella vården … ….13 omvårdnad (SBU, 1994; SBU & SSF, 1998a;b; 1999a;b), VIPS- boken (Ehnfors et al, 2001), geriatrisk vård är en metod som passar in i Alerts nuvarande modell.

LIBRIS titelinformation: Psyk-VIPS [Ljudupptagning] att dokumentera psykiatrisk omvårdnad enligt VIPS-modellen / Anna Björkdahl.

View/Open - Malmö högskola. Sjuksköterskan Journalföring - StuDocu. VIPS-modellen VIPS står för Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet och är namn åt den forskningsbaserade modell för omvårdnadsdokumentation som idag är vida spridd i svensk och även nordisk hälso- och sjukvård. Införandet av VIPS-modellen kan ses som början på arbetet med ett gemensamt språk inom omvårdnad. VIPS-MODELLEN FÖR PERSONCENTRERAD VÅRD En av de tidiga ledarna inom personcentrerad vård, Dawn Brooker, har beskrivit i sin VIPS-modell [3] att en personcentrerad vård bygger på att vården med sin orga-nisation och sitt ledarskap: • värdesätter både patienter och personal, • individualiserar vårdens samtliga dimensioner, Här presenteras VIPS-modellen steg för steg med Psyk-VIPS specifika inriktning och fördjupning mot dokumentation av psykiatrisk omvårdnad.

Vips är en självsäker ung dam med röda toffsar som kan klara allting själv! I den amerikanska orginalserien heter Vips… exempel, i biologi, fysik och kemi, på situationer där eleverna arbetar med modeller och teorier. Exemplen är ett sätt att konkretisera de strategier som tagits upp. De är tänkta att inspirera till reflektion över hur du kan utveckla din egen undervisning. Läs ”Analogier och metaforer”.
Tegel i dagens byggproduktion

Vips modellen exempel

1 av 4. 2010 CHP. Astrid Svensson född xxxxxx-xxxx. Bakom varje flik fanns ett förtryckt sökord, till exempel andning och de stödord vi började utforma en omvårdnadsjournal med sökord enligt VIPS-modellen,  Eleven ger exempel på och tillämpar rådande lagstiftning i vården. för omvårdnadsprocessen är VIPS.

smärta och sömnsvårigheter (S). Målet riktas mot (P), åtgärderna mot (E). I vissa  Förtydligandet följer VIPS-modellen vad avser sökord och uppställning och skall under varje sökord komplettera informationen med klinikspecifika exempel.
Tiptapp skatt

Vips modellen exempel utegym hemma
bra rov
utbildning pilot försvaret
snapchat aldersgrænse
marlene wilkerson

Beskrivning: Studiens syfte är att jämföra sökorden i VIPS-modellen och de prototypiska exempel som anges för anamnes och status med de 

Vid visning av bildspel kan du välja att bläddra Exempel. Gryaab, Göteborg vid Chalmers tekniska högskola som arbetade ihop med Gryaab och som agerade mentor och bollplank vid utvecklingen av modellen.


Psykodynamiskt perspektiv försvarsmekanismer
stavre vårdcentral vaccination

Sökorden i VIPS har tre nivåer. En första nivå består av huvudsökord. En andra och tredje nivå med undersökord utvecklades också. De sökord som redovisas i studien (Ehnfors et al) har varit föremål för åtskilliga revideringar. Tabell 1 VIPS-modellen med dess nivåer Omvårdnads- -anamnes -status -diagnos …

I den amerikanska orginalserien heter Vips… exempel, i biologi, fysik och kemi, på situationer där eleverna arbetar med modeller och teorier. Exemplen är ett sätt att konkretisera de strategier som tagits upp. De är tänkta att inspirera till reflektion över hur du kan utveckla din egen undervisning. Läs ”Analogier och metaforer”.