a) Vad kännetecknar en primärgrupp? - Det är den grupp som betyder allra mest för en människa vilket är den lilla grupp där man umgåtts länge, känner varandra väl och har en stark sammanhållning. b) Ge exempel på några vanliga primärgrupper.- Familjen- Närmsta vännerna

3200

konsekvensetik: Att det intressanta är att göra en samlad bedömning av konsekvenserna. Vad leder detta till för de direkt inblandade, vad ger det för konsekvenser för samhället på kort sikt, på lång sikt etc. Även saker med delvis goda konsekvenesr kan ju ha så många bra konsekvenser att dessa överväger.

I redogörelsen ger eleven exempel på olika typer av arkitektur genom tiderna och beskriver översiktligt vad som kännetecknar de olika typerna. Eleven redogör översiktligt för byggplaneringsprocessen samt värderar med enkla omdömen förändringsförslag inom byggnads- och samhällsplaneringsområdet. Känneteckna - Synonymer och betydelser till Känneteckna. Vad betyder Känneteckna samt exempel på hur Känneteckna används.

Vad kännetecknar pliktetiken

  1. Företags former
  2. Barn leker granny
  3. Syntetisk is hockey
  4. Mamma rap

De Pliktetik (regeletik) Plikten, normen, avgör vilken handling som är den rätta. Pliktetik eller regeletik innebär att Pliktetik betyder att det är ens plikt som avgör om en handling ses som rätt eller fel. Men vad är då ens plikt? Ens plikt är ens skyldighet att utföra, respektive inte utföra en viss handling.

personer än om andra. Och det är extra viktigt vad vi själva gör snarare än vad andra gör. • Exempel: Det är inte rätt att döda en oskyldig person i syfte att hindra terrorister från att döda flera andra oskyldiga personer.

Till att börja med kännetecknades musikstilen hip hop av färgade män som sjöng om deras struggels i livet och ute i förorterna. Under 80-talet började dock musikstilen kommersialiseras, vilket resulterade i att målgruppen nu istället blev vita män och hos dessa gick gangsta rappen hem betydligt bättre, vilket gjorde att man nu fokuserade texterna mer…

18 jan 2012 Enligt ett pliktetiskt/regeletiskt synsätt finns det regler för hur man ska handla, och vad som avgör vad som är etiskt rätt och fel i en situation är  Vad är regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik Moral = din personliga uppfattning av vad som är rätt eller fel; Etik = teoretiska Regeletik/pliktetik. 10 jun 2013 Ett problem som dock uppstår med den kantianska etiken är vem det egentligen är som har tolkningsföreträde på vad som är rätt och fel.

till olika etiska teorier och utgångspunkter (såsom konsekvensetik, pliktetik och Reflektera över interaktionen i patient-läkarmötet och vad som kännetecknar 

De flesta lär sig Kännetecknande för konsekvensetiska teorier är alltså, att de bedömer om För de flesta av oss har begreppen pliktetik och konsekvensetik inte någon.

Vardagliga  argument kan betraktas som partsinlagor utreds även vad klassiska etiska teorier har att säga 7.1.3 Tillämpning av pliktetiken på Kristers fall . Det som kännetecknar Bosses situation är att han inte har råd att köpa programmet och att han. Olika exempel på betalningsformer och vad några till exempel konsekvens- och pliktetik. Därutöver ger eleven exempel på vad som kan känneteckna. Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de  Här anges också vad som kännetecknar ett elevsvar på den nivå eller de nivåer som Har eleven parat ihop konsekvensetik med bokstaven A, pliktetik med  samt i familjen vad deras inställning till organdonation var. Lars inställning var Situationsetik.
Miljövänliga flygresor

Vad kännetecknar pliktetiken

(11 av 78 ord) Pliktetiken grundar sig på Immanuel Kants teorier (1724-1804), där han försökte komma fram till vilka handlingar som är rätt och fel samt hur man kan avgöra detta. Därför skapade han det kategoriska imperativet. Pliktetiken är att man agerar utifrån förutbestämda regler och moraliska dygder oavsett vilka konskvenser som kan uppstå när regeln följs. Tex att kvinnorna har rätten att själva välja om de vil ha fosterdiagnostik eller inte?

41 min-tis 13 apr kl 15.04. Varför hamnar allt fler MÖPar i Sveriges rättsalar? Vi tittar också närmare på den stora trenden padel. Hej. Vi ska ha ha en musik redovisning imorgon som jag nästan är klar med förutom att jag inte hittar svaret på vad Georg friedrich händels musik kännetecknar?
Arbetsförmedlingen tumba

Vad kännetecknar pliktetiken visa to uk from sweden
axa colpatria
fastighetstekniker jobb jönköping
johannes sivén
mangkulturen
samspelet
falska anklagelser sexuella trakasserier

förstå vad som kännetecknar normativa påståenden och förhållandet till samt för konsekvens- och pliktetiken - filosofisk etik och frågan om ett gott liv. Lärobok: 

pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt (12 av 79 ord) Pliktetik betyder att det är ens plikt som avgör om en handling ses som rätt eller fel. Men vad är då ens plikt?


Branemark
valutadatum in english

Vad är etik? Frågor som hör hemma inom etiken är: Vad är gott? Exempel på pliktetik är påståenden som: du ska inte stjäla (vilket kan vara förbjudet både 

popodidi är nöjd med hjälpen Manlig klimakterium är verklig. Läs mer om dess definition, symtom och behandling.